Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Ragulamin kąpieliska

RAMOWY REGULAMIN KĄPIELISKA

 1. KĄPIELISKO JEST OBIEKTEM URZĘDU GMINY W KRZEMIENIEWIE

 2. KĄPIELISKO JEST CZYNNE W GODZ. OD 10 DO 18

 1. FLAGA BIAŁA > KĄPIEL DOZWOLONA

 2. FLAGA CZERWONA > KĄPIEL ZAKAZANA

 3. BRAK FLAGI > KĄPIELISKO NIESTRZEŻONE

 1. DZIECI W WIEKU DO 7 LAT MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.

 2. GRUPY ZORGANIZOWANE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ WŁASNEGO RATOWNIKA - OPIEKUNA.

 3. W WODZIE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO JEDNA NAJWYŻEJ 15 OSOBOWA GRUPA ODPOWIEDNIO OZNACZONA NP. JEDNOLITE CZEPKI KĄPIELOWE, CHUSTY ITP.,

 4. ZABRANIA SIĘ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ORAZ SPRZEDAŻY, PODAWANIA, WNOSZENIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE KĄPIELISKA.

 5. NA TERENIE KĄPIELISKA CZYNNA JEST WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO.

 6. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU WODNEGO NASTĘPUJE NA PODSTAWIE OSOBNEJ OPŁATY I ZGODNIE Z REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI.

 7. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELI OBOWIĄZUJE NOSZENIE STROJU KĄPIELOWEGO

 8. ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB KĄPIĄCYCH SIĘ ZALECA SIĘ WZAJEMNĄ OBSERWACJĘ, A W MIARĘ POTRZEBY UDZIELENIE POMOCY.

 9. RATOWNIKAMI SĄ OSOBY NOSZĄCE UBIÓR W KOLORZE POMARAŃCZOWYM Z EMBLEMATEM "WOPR" I CZAPKĘ RATOWNIKA.

 10. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA OBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ RATOWNIKÓW.

 11. NIE WOLNO

 • PRZEKRACZAĆ LINI GRANICZNYCH KĄPIELISKA

 • WCHODZIĆ DO WODY WBREW ZAKAZOWI RATOWNIKA

 • NISZCZYĆ ZNAKÓW, TABLIC, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU

 • STWARZAĆ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, WSZCZYNAĆ FAŁSZYWYCH ALARMÓW ORAZ ZAKŁUCAĆ SPOKOJU I WYPOCZYNKU

 • SKAKAĆ Z POMOSTÓW, POPYCHAĆ I WRZUCAĆ INNYCH OSÓB DO WODY

 • LEŻAKOWAĆ I BIEGAĆ PO POMOSTACH

 • ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN KĄPIELISKA

 • KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NA OBSZARZE KAPIELISKA

 • PRZEBYWAĆ NA POMOSTACH I KĄPAĆ SIĘ W PORZE NOCNEJ

 • WPROWADZAĆ DO WODY PSÓW I INNYCH ZWIERZĄT.

 1. OSOBY NISZCZĄCE ORAZ NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ BĘDĄ USUWANE Z TERENU KĄPIELISKA, NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNEGO SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA.

 2. OSOBY NISZCZĄCE I USZKADZAJĄCE SPRZĘT WODNY LUB URZĄDZENIA KĄPIELISKA PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.

 3. ZABRANIA SIĘ WJEŻDŻANIA W OBRĘB PLAŻY I KĄPIELISKA.

 4. PARKOWANIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH I INNYCH W POBLIŻU KĄPIELISKA DOZWOLONE JEST W MIEJSCU PRZEZNACZONYM NA TEN CEL.

 5. SKARGI I WNIOSKI U KIEROWNIKA "STANICY WOPR"

NA TERENIE JEZIORA OBOWIĄZUJE STREFA CISZY.

URZĄD GMINY - KRZEMIENIEWO