Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Sternik motorowodny


R E J O N O W E
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ZARZĄD z/s. w LESZNIEZ A W I A D A M I A
 
Rejonowa "STANICA WOPR" w Gołanicach jest co rocznie organizatorem kursu
na stopień STERNIKA MOTOROWODNEGO,ST.STERNIKA MOTOROWODNEGO, STERMOTORZYSTY
- uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym


KOSZTY:
- opłaty za egzamin i patent ustala PZMWiNW
- od 2007r. wprowadzona zostaje zniżka w wys. 50% dla uczniów i studentów, którzy przedstawią aktualną legitymację szkolną lub studencką
- ustala się dla każdego kursu na podstawie m.in. cen paliwa, opłat za egzamin i patent.
 
Warunkiem do przystąpienia do egzaminu końcowego na stp. "STERNIKA" jest:
- odbycie kursu i zaliczenie obowiązujących pływań
- złożenie czytelnie wypełnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego
- dokonanie opłaty za egzamin i patent
 
STERNIK MOTOROWODNY
 
PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO
 
Wykaz przedmiotów:
1. Wiadomości ogólne.
2. Przepisy.
3. Budowa jachtów.
4. Silniki i urządzenia napędowe.
5. Prace bosmańskie.
6. Locja śródlądowa.
7. Meteorologia.
8. Ratownictwo.
9. Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka.
10. Licencje motorowodne.
11. Manewrowanie jachtem motorowym.
PROGRAM SZKOLENIA
na patent sternika motorowodnego
1. Wiadomości ogólne.
a) Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.
b) Organizacja sportu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM - Międzynarodowa Organizacja Motorowodna.
c) Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jako organów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnej jako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przez wyżej wymienione jednostki.
d) Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.
e) Inne instytucje związane z wodą.
- Państwowa Straż Pożarna.
- Policja.
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
- Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.
- Przedsiębiorstwa Rybackie.
- Przedsiębiorstwa Żeglugowe.
2. Przepisy.
a) Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego. Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.
- Ustawa o kulturze fizycznej z 18.07.2001r. (Dz.U.nr.81,poz.889).
przebywających w górach,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
- Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
(Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z Międzynarodowym Kodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.
- Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej ( Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz.U.nr.6,poz42 i 43).
- Ustawa "Kodeks Morski" (z dnia 18.09.2001r. Dz. U. nr. 138, poz. 1545).
na wodach
- Rozporządzenie Ministra Sportu ( z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawie trybu rejestracji statków używanych śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.
- Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r. Dz. U. nr. 109, poz. 1156).
- MPZZM - Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Ze zmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.
sportowe i turystyczne.
- Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi morskiej przez statki
- Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku na wodzie.
żeglugę przy
- Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków - wizualne i akustyczne przekazywanie informacji o statkach i jednostkach uprawiających użyciu: świateł, znaków i sygnałów dźwiękowych - zasady i sposób ich nadawania.
- Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.
- Sygnały wzywania pomocy.
3. Budowa jachtów motorowych.
a) Typy jachtów motorowych i ich budowa.
b) Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachty ślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno, sklejka, stal, aluminium, laminaty, skutery wodne.
c) Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.
d) Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność, zwrotność, żegluga na fali i w ślizgu.
e) Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.
f) Wyposażenie techniczno - eksploatacyjne jachtów motorowych.
g) Wyposażenie bosmańskie,
- urządzenia nawigacyjne,
- urządzenia i sprzęt ratunkowy,
- urządzenia i środki sygnalizacyjne,
- sprzęt pokładowy,
- sprzęt awaryjny,
- sprzęt przeciwpożarowy.
4. Silniki i urządzenia napędowe.
Zasady działania
a) Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarne benzynowe i wysokoprężne. silników dwu i czterosuwowych.
b) Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.
c) Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi - sposoby smarowania, waga, moc, zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.
c) Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia, instalacji elektrycznej, akumulatorów układurozruchowego.
d) Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.
e) Postępowanie z silnikiem zamoczonym.
f) Okresowa konserwacja silnika - odstawienie posezonowe.
g) Urządzenia napędowe jachtów motorowych.
- mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,
- budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanie śruby napędowej oraz jej dobieranie do silnika,
- Budowa i zasada działania pędnika strugowodnego ( wirnika, kierownicy, strugi, łożyska gumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),
- Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.
5. Prace bosmańskie.
a) Podstawowe wiadomości o linach.
b) Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy ( węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy, holowniczy, buchtowanie lin).
c) Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny ,cumowe ,ratowniczy, ósemka.
d) Zakończenia lin miękkich ( stopienie końca liny, opaska).
e) Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.
6. Locja śródlądowa.
a) Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.
b) Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.
c) Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.
d) Budowle hydrotechniczne - progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie, zabudowa skarp.
e) Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, oraz holowanych i pchanych zestawów sprzężonych.
f) Polskie szlaki żeglugowe.
g) Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.
7. Meteorologia.
a) Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.
b) Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).
c) Wykorzystanie prognoz radiowych i telewizyjnych oraz internetu do przewidywania zmian pogody.
8. Ratownictwo.
a) Ratownictwo człowieka.
- podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia,
- podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej,
- transport chorego i przekazanie lekarzowi,
- zawartość podręcznej apteczki.
b) Ratownictwo sprzętu.
- sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym,
- podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym,
- zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego,
- samoratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora,
- awaryjne środki łączności (tel. komórkowy),
- holowanie uszkodzonego sprzętu,
- lokalizacja zatopionego sprzętu,
- postępowanie w przypadku pożaru,
- postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.
9. Ochrona środowiska i etyka wodniacka.
a) Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.
b) Ochrona przyrody wodnej i lądowej.
c) Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych, na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.
d) Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych oraz przebywania na przystaniach.
10. Licencje motorowodne.
a) Warunki uzyskania licencji motorowodnych.
b) Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wymijania jachtów holujących.
c) Sygnały podczas holowania narciarza.
11. Manewrowanie jachtem motorowym.
a) Manewrowanie na silniku:
- odchodzenie i dochodzenie do pomostu,
- pływanie kursem prostym i cyrkulacja,
- stawanie na boji i na kotwicy,
- podejście do przedmiotu pływającego na wodzie (pozoracja manewru "człowiek za burtą").
b) Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.
c) Praca w charakterze członka załogi.
d) Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale *.
e) Przechodzenie śluz i jazów *.
f) Pływanie w trudnych warunkach pogodowych *.
* manewry omówić z kursantami
12. Wymagania Egzaminacyjne:
Kandydat winien wykazać się wiadomościami z zakresy teoretycznego programu szkolenia oraz praktycznymi umiejętnościami na stopień sternika motorowodnego:
a) Przedmioty teoretyczne
- Wiadomości ogólne
- Przepisy
- Licencje motorowodne
- Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka
- Budowa jachtów motorowych
- Silniki i urządzenia napędowe
- Ratownictwo człowieka
- Ratownictwo sprzętu
- Podstawy meteorologii
- Locja śródlądowa
- Teoria manewrowania jachtem motorowym
- Prace bosmańskie
b) Praktyka
- Manewrowanie jachtem motorowym z silnikiemo mocy do 60 kW
- Cumowanie jachtu i klarowanie na postój
- Praca w charakterze członka załogi
Rozkład godzin nauczania na patent sternika motorowodnego.
Lp.
Temat
Godz. teoret.
Godz. prakt.
Razem
1.
Wiadomości ogólne
1
 
1
2
Przepisy
7
 
7
3
Budowa jachtów
3
 
3
4
Silniki i urządzenia napędowe
6
 
6
5
Prace bosmańskie
 
 
1
1
6
Locja śródlądowa
1
 
1
7
Meteorologia
1
 
1
8
Ratownictwo
2
 
2
9
Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka
1
 
1
10
Licencje motorowodne
1
 
1
12
Manewrowanie jachtem motorowym
1
2*
3
 
Razem godzin
24
3
27
* na jedną osobę

 
Wzór 3a

Nr rej. egzaminu ..../ster.

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU
I NADANIE PATENTU STERNIKA MOTOROWODNEGO
Imię i nazwisko: ...........................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................
Adres: ... ... - ... ... .............................ul.........................................
Nr PESEL .....................................................................................
Proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu na patent sternika
motorowodnego.
Oświadczam, że umiem pływać.
 
 
3,5 cm x 4,5 cm
.........................................
miejscowość i data
 
 

podpis wnioskodawcy

 
(UWAGA !!! podpis nie może wychodzić poza ramkę)
Kandydat został / nie został* dopuszczony do egzaminu. Powód niedopuszczenia........................................................................
 
*niepotrzebne skreślić
.........................................
Sekretarz KE
KARTA EGZAMINACYJNA
 
 
Przedmioty teoretyczne
Ocena
Podpis egzaminatora
Wiadomości ogólne
Przepisy
Licencje motorowodne
Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka
Budowa jachtów motorowych
Silniki i urządzenia napędowe
Ratownictwo człowieka
Ratownictwo sprzętu
Podstawy meteorologii
Locja śródlądowa
Teoria manewrowania jachtem motorowym
Prace bosmańskie
   
Praktyka
Ocena
Podpis egzaminatora
Manewrowanie jachtem motorowym z silnikiem
o mocy do 60 kW
Cumowanie jachtu i klarowanie na postój
Praca w charakterze członka załogi
   
...............................................

..................................................

Sekretarz KE

Przewodniczący KE

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTUz dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwaNa podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zm.2 zarządza się, co następuje:
 
§1Rozporządzenie określa:
1) kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa;
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa;
3) zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa;
4) wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich i motorowodnych oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie niezbędnych kwalifikacji żeglarskich.
 
§2. l. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany dalej "patentem", wydany przez właściwy polski związek sportowy.
2. Patent wydaje się osobie, która spełnia warunki określone w § 3 i 4.
3. Wzory patentów są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. Ewidencję wydanych patentów prowadzi właściwy polski związek sportowy.
5. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:
a) opinie z odbytych rejsów lub,
b) osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie;
3) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia;
4) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.
 
§3. Do uprawiania żeglarstwa w stopniu:
l) żeglarza jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 12 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego,
c) zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego;
2) sternika jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego,
c) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
d) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego;
3) jachtowego sternika morskiego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) posiada stopień sternika jachtowego,
c) odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m;
4) kapitana jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
a) posiada stopień jachtowego sternika morskiego,
b) odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
 
§ 4. Do uprawiania żeglarstwa motorowego w stopniu:
l) sternika motorowodnego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 12 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień sternika motorowodnego,
c) zdała egzamin na stopień sternika motorowodnego;
2) starszego sternika motorowodnego - jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
c) ukończyła szkolenie na stopień starszego sternika motorowodnego, d) zdała egzamin na stopień starszego sternika motorowodnego;
3) morskiego sternika motorowodnego -jest uprawniona osoba, która: a) posiada stopień starszego sternika motorowodnego,
b) odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m;
4) kapitana motorowodnego - jest uprawniona osoba, która:
a) posiada stopień morskiego sternika motorowodnego,
b) odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia morskiego sternika motorowodnego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m;
5) motorzysty motorowodnego - jest uprawniona osoba, która:
a) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
b) zaliczyła staż co najmniej 200 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 73,6 kW,
c) zdała egzamin na stopień motorzysty motorowodnego;
6) mechanika motorowodnego - jest uprawniona osoba, która:
<span style="mso-list: Ignore;"