Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Odznaczenia i medale

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ODZNAK
W WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

      

UCHWAŁA nr 3/10/VIII/06

ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 2 grudnia 2006 r.

w sprawie odznaczeń i medali
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


Na podstawie § 21 ust. 15 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego postanawia się, co następuje:

§ 1


W Uchwale nr 1/2/VIII/03 ZG WOPR z dnia 13 kwietnia 2003 r. w sprawie odznaczeń i medali Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Wprowadza się za zasługi dla WOPR:
1) Brązową Honorową Odznakę WOPR;
2) Srebrną Honorową Odznakę WOPR;
3) Złotą Honorową Odznakę WOPR;
4) Złotą Odznakę WOPR "Za Zasługi" z Liściem Laurowym;
5) Złotą Odznakę WOPR "Za Zasługi" z Wieńcem Laurowym;
6) Odznakę "Zasłużony Ratownik WOPR";
7) Odznakę "Zasłużony Instruktor WOPR";
8) Odznakę "Błękitny Krzyż WOPR";
9) Medal WOPR "Za Zasługi";
10) Medal WOPR "Za Szczególne Zasługi";
11) Medal WOPR "Za Wybitne Zasługi";
12) Brązowy medal za zasługi dla WOPR;
13) Srebrny medal za zasługi dla WOPR;
14) Złoty medal za zasługi dla WOPR;
15) Medal "Za uratowanie życia tonącemu"

2. § 5 otrzymuje brzmienie:
"1. Odznaki i medal wymienione w § 1 ust. 1 nadawane są przez Prezesa WOPR na:
a) podstawie uchwały Zarządu Głównego WOPR;
b) wniosek prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR, złożony w biurze WOPR co najmniej 30 dni przed terminem odznaczenia lub wręczenia.
2. Prezes WOPR nadaje odznaki wymienione w § 1 ust. 1 po uzyskaniu opinii lub wniosku Kapituły Odznaczeń WOPR.
3. Prezes WOPR nadaje okolicznościowe odznaki i medale w trybie odrębnie określonym."

3. § 6 otrzymuje brzmienie:
"Brązowa Honorowa Odznaka WOPR może być nadana członkowi WOPR, który działając przez co najmniej pięć lat, zasłużył się dla WOPR."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:
"Srebrna Honorowa Odznaka WOPR może być nadana członkowi WOPR, który działając przez co najmniej dziesięć lat, w tym co najmniej pięć lat od nadania Brązowej Honorowej Odznaki WOPR, szczególnie zasłużył się dla WOPR."

5. § 8 otrzymuje brzmienie:
"Złota Honorowa Odznaka WOPR może być nadana członkowi WOPR, który działając przez co najmniej piętnaście lat w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Srebrnej Honorowej Odznaki WOPR, wybitnie zasłużył się dla WOPR."

6. § 9 otrzymuje brzmienie:
"Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Liściem Laurowym może być nadana członkowi WOPR, który działając przez co najmniej dwadzieścia lat w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Złotej Honorowej Odznaki WOPR, przyczynił się do rozwoju WOPR."

7. § 10 otrzymuje brzmienie:
"Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Wieńcem Laurowym może być nadana członkowi WOPR, który działając przez co najmniej dwadzieścia pięć lat w WOPR, w tym co najmniej pięć lat od nadania Złotej Odznaki WOPR "Za Zasługi" z Liściem Laurowym, szczególnie przyczynił się do rozwoju WOPR."

8. § 11 otrzymuje brzmienie:
"Odznaka "Zasłużony Ratownik WOPR", może być nadana zasłużonym ratownikom WOPR, wyróżniającym się wzorową pracą i działalnością przez co najmniej 15 sezonów, udokumentowaną w legitymacji członka WOPR, w szczególności wpisanymi pochwałami i wyróżnieniami."

9. Dodaje się § 11 a w brzmieniu:
"Odznaka "Zasłużony Instruktor WOPR", może być nadana zasłużonym instruktorom WOPR, wyróżniającym się wzorową działalnością szkoleniową przez co najmniej 10 lat."

10. § 12 otrzymuje brzmienie:
"Odznaka "Błękitnego Krzyża WOPR" może być nadana osobie fizycznej, nie będącej członkiem WOPR, za zasługi dla WOPR."

11. § 13 otrzymuje brzmienie:
"1. Medal WOPR "Za Zasługi" może być nadany osobom prawnym, organom, jednostkom regulaminowym i innym, za zasługi dla WOPR.
2. Medal WOPR "Za Szczególne Zasługi" może być nadany osobom prawnym, organom, jednostkom regulaminowym i innym, za szczególne zasługi dla WOPR.
3. Medal WOPR "Za Wybitne Zasługi" może być nadany osobom prawnym, organom, jednostkom regulaminowym i innym, za wybitne zasługi dla WOPR."

12. Dodaje się § 13 a w brzmieniu:
"1. Brązowy medal za zasługi dla WOPR może być nadany osobom fizycznym, które położyły zasługi dla WOPR, spełniając czyny w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi i poświęcenia lub przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa osób pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne.
2. Srebrny medal za zasługi dla WOPR może być nadany osobom fizycznym za zasługi wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu brązowego medalu za zasługi dla WOPR.
3. Złoty medal za zasługi dla WOPR może być nadany osobom fizycznym za zasługi wskazane w ust. 1, trzy lata po nadaniu srebrnego medalu za zasługi dla WOPR."

13. Dodaje się § 13 b w brzmieniu:
"Medal "Za uratowanie życia tonącemu" może być nadany osobie fizycznej, nie posiadającej stopnia ratownika WOPR, za uratowanie życia osobie tonącej."

14. § 14 otrzymuje brzmienie:
"1. Brązowa, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka WOPR, Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Liściem Laurowym oraz Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Wieńcem Laurowym a także Brązowy medal za zasługi dla WOPR, Srebrny medal za zasługi dla WOPR i Złoty medal za zasługi dla WOPR może być nadany przez Prezesa WOPR, w szczególnych przypadkach z pominięciem warunków określonych odpowiednio w § 6, 7, 8, 9,10 i 13a po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Odznaczeń WOPR.
2. Brązowa, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka WOPR, Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Liściem Laurowym, Złota Odznaka WOPR "Za Zasługi" z Wieńcem Laurowym, Odznaka "Zasłużony Ratownik WOPR" oraz Odznaka "Błękitnego Krzyża WOPR", a także Brązowy medal za zasługi dla WOPR, Srebrny medal za zasługi dla WOPR i Złoty medal za zasługi dla WOPR oraz Medal "Za uratowanie życia tonącemu" mogą być nadane pośmiertnie."

15. § 15 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku utraty odznaki, medalu lub dokumentu stwierdzającego ich nadanie należy pisemnie powiadomić dyrektora biura WOPR z podaniem okoliczności, a po dokonaniu opłat może zostać wydany ich duplikat."

16. § 16 otrzymuje brzmienie:
"1. Wzory odznaczeń i medali wymienionych § 1 ust. 1 są określone (załącznik nr 2).
2. Wzory odznak i medali okolicznościowych uchwala Prezydium Zarządu Głównego WOPR, na wniosek Prezesa WOPR.
3. Wzory wniosków o nadanie odznak i medali WOPR są określone (załącznik nr 3)."

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2006 r.