Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]
Decyzja nr 4/2015 z dn. 11 lutego 2015 Min. Spraw Wewnętrznych dot. wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Rejonowe WOPR w Lesznie
 
 
 

Historia WOPR Leszno

40 LAT DZIAŁALNOŚCI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ

1971-2011

11 kwietnia 1962 roku Zarządzeniem Nr 74 Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołane zostaje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako organizacja zajmująca się organizowaniem ochotniczych służb strzegących bezpieczeństwa nad wodami. Pierwszy Ogólnopolski Sejmik WOPR odbył się w Poznaniu w 1965 roku. W 1967 roku WOPR uzyskuje osobowość prawną, a w 1969 roku na podstawie porozumienia w Polskim Związkiem Pływackim ZG WOPR przyjął wszelkie sprawy związane z ratownictwem. Od 01.01.1971 roku WOPR jest członkiem Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego. Celem działalności Stowarzyszenia jakim jest WOPR to czuwanie nad bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzkiego na wodach śródlądowych, morskich przybrzeżnych po przez;

1.Prowadzenia propagandy bezpieczeństwa kąpieli.

2.Upowszechnianie nauki pływania.

3.Szkolenie ratowników do udzielania doraźnej pomocy.

 

Pragnę przedstawić skróconą historię 40-lecia działalności WOPR na ziemi leszczyńskiej (jako ośrodka wiodącego). Taką samą rocznicę obchodzą działacze WOPR z powiatów: kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, nie zapominając o działaczach z powiatu: górowskiego i wschowskiego oraz gminy Przemęt. Należy przyjąć, że już w roku 1970 przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie, a dokładnie w Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego działał Zarząd Powiatowy WOPR, któremu przewodniczył Adam Wenda, Działania WOPR w pełni wspomagał Przewodniczący Powiatowego KKFiT Stanisław Broda. Z kart ewidencyjnych członków WOPR wynika, że uprawnienia ratownika II stopnia w 1979 roku posiadali, między innymi Andrzej Cieślik i Ryszard Sprengel, którzy to nadal są wiernymi działaczami naszej organizacji.                    

Na przełomie lat 1970/71 działały po za wymienionym Zarządem Powiatowym dwa zalążki ogniw WOPR tj. PTTK w Boszkowie i Klubie Płetwonurków LOK w Boszkowie. Organizacje te w 1971 roku przeprowadziły pierwsze kursy ratownicze na II klasę: Kurs LOK-u w lipcu 1971r. ukończyło 8 osób, Kurs PTTK w sierpniu 1971r. ukończyło 17 osób. W dniu 20.08.1971 roku Zarząd Klubu Płetwonurków LOK "KORMORANY" w Boszkowie złożył wniosek do Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Poznaniu o zatwierdzenie Drużyny WOPR - zatwierdzono w dniu 10 września 1971 roku. Przeprowadzony został kurs na uprawnienia motorowodne, którego organizatorem był Powiatowy KKFiT w Lesznie. W dniu 18 kwietnia 1972 roku podczas zebrania członków WOPR (37 osób) dokonano podziału na 7 Drużyn WOPR oraz zmiany nazwy Zarządu Powiatowego WOPR w Lesznie na Powiatowy Odział WOPR w Lesznie wchodzący w skład Wojewódzkiego WOPR w Poznaniu. W dniu 12 kwietnia 1976 roku odbyło się zebranie działaczy WOPR z powiatów: Góra, Wschowa, Rawicz, Gostyń (w protokóle napisano Leszno - wakat) podczas, którego powołano Odział Wojewódzkiego WOPR z tymczasowym Zarządem, jego celem było przygotowanie Zjazdu Wojewódzkiego w Lesznie. Prezesem został Czesław Staszewski (Góra). W dniu 06 listopada 1977 roku odbył się Walny Zjazd Rejonowego WOPR z/s w Górze, podczas którego nastąpiło przekształcenie w Wojewódzki WOPR w Lesznie. Podczas I Zjazdu ukonstytuował się nowy Zarząd, którego Prezesem został Wiesław Domosiński.

Utworzono 5 Oddziałów Wojewódzkiego WOPR w Górze, Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu. Z dniem 15 maja 1979 roku obowiązki Prezesa ZW WOPR w Lesznie powierzono Mieczysławowi Stefańskiemu. W dniu 25 września 1981 roku podjęto Uchwałę o powołaniu Wojewódzkiej "STANICY WOPR" w Gołanicach oraz ustalono zasady powoływania Kierownika "STANICY WOPR". 

II Zjazd Wojewódzkiego WOPR odbył się w dniu 6 grudnia 1981 roku - obowiązki Prezesa Urzędującego Członka Zarządu powierzono Wojciechowi Żubrowskiemu. Kierownikiem Wojewódzkiej "STANICY WOPR" został Mieczysław Stefański.

III Zjazd Wojewódzkiego WOPR odbył się w dniu 16 października 1986 roku powierzając kierowanie organizacją w latach 1986-1991 nowo wybranemu Prezesowi Mieczysławowi Stefańskiemu. Obowiązki Kierownika "STANICY WOPR" w Gołanicach przyjmuje Stanisław Henczak.

 

IV Zjazd Wojewódzkiego WOPR w Lesznie obradował w dniu 20 października 1991 roku. Prezesem Urzędującym Członkiem Zarządu został Wojciech Żubrowisk (kadencja 1991-1996). Kierownikiem "STANICY WOPR" w Gołanicach na tę kadencję został Mieczysław Stefański.

V Zjazd Wojewódzkiego WOPR w Lesznie odbył się w dniu 20 października 1996 roku. Obrady toczyły się w napiętej atmosferze, ale zwyciężył umiar w wypowiedziach i rozwaga w dyskusji. Obowiązki Prezesa powierzono Dariuszowi Orzechowskiemu. Nie dokonano zmiany w kierowaniu "STANICĄ WOPR" w Gołanicach.

Reforma Administracyjna Kraju spowodowała reorganizację jednostki wojewódzkiej. W dniu 21 marca 1999r. podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego WOPR podjęto Uchwałę o przekształceniu obecnej jednostki w Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie, obejmujący swoim działaniem obszar powiatów: Gostyń, Kościan, Leszno, Rawicz i Gminę Przemęt. Prezesem pozostał Dariusz Orzechowski(kadencja 1999-2004). , który nadal pełni funkcję prezesa zarządu Rejonowego WOPR z/s. w Lesznie.

W omawianym okresie do określonych działań i zadań powołano:

  1. Społeczny Komitet Budowy "STANICY WOPR" w Boszkowie (grudzień 1978r.), z powodu nie uzyskania prawa własności gruntu został zawieszony, a w listopadzie 1979r. przyjął za zadanie budowę "STANICY WOPR" w Gołanicach oddając następujące obiekty:

- 1982r. budynek "Ratownika" z przebieralniami

- 1986r. hangar do składowania 16 łodzi wiosłowych i motorowych

- 1990r. pomieszczenie socjalno-warsztatowe

- 1991r. ustawiono maszt antenowy.

Zagospodarowanie terenu wokół i wewnątrz obiektów to wynik corocznej pracy społecznej działaczy stanicy i sympatyków WOPR. Za swą działalność Społeczny Komitet Budowy "STANICY WOPR" w Gołanicach został wyróżniony przez Zarząd Główny WOPR w Warszawie MEDALEM WOPR ZA ZASŁUGI.

  1. Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Wojewódzkiego WOPR, zawiązał się w dniu 14 września 1988r. Honorowym Przewodniczącym był Mieczysław Stefański. Komitet działał do dnia Przekazania Sztandaru - zakupionego z dobrowolnych wpłat ratowników, Działaczy i sympatyków - tj. 20 grudnia 1989r. Podczas uroczystości wręczenia Wicewojewoda Leszczyński Pani Joanna Krumlej wręczyła wyróżnienie przyznane Wojewódzkiemu WOPR w Lesznie - Odznakę Honorową: "ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LESZCZYŃSKIEGO"
  2. W okresie od 15 stycznia 1995r. do 20 października 1996r. działała pod przewodnictwem Mieczysława Stefańskiego "Fundacja Rozwoju Ratownictwa Wodnego". W wyniku jej działań i zebranych środków finansowych zakupiono niezbędne urządzenia dla potrzeb administracyjnych i szkoleniowych:

W zakresie działalności sportowej to organizacja zawodów, maratonów, sprawdzianów i w tym miejscu należy odnotować Pierwsze Zawody Klubowe z Zakresu Ratownictwa przeprowadzono w dniach 07-08 czerwca 1975r. na Jeziorze Dominickim w Boszkowie. Drugie w 1976r. W latach 1977-1981 poszczególne Oddziały WOPR uczestniczą w Wojewódzkich Zawodach Ratowników WOPR będącymi eliminacjami do zawodów strefowych. Braliśmy udział w eliminacjach strefowych:

W roku 1984 reprezentacja Oddziału Gminnego WOPR w Święciechowie rywalizowała na pływalni krytej w Głogowie z Harcerskim Oddziałem WOPR przy Zespole Szkół Budowlanych zajmując I miejsce. Od 1979r. byliśmy organizatorami Maratonu Pływackiego przez Jezioro Dominickie w Boszkowie, które zakończono w 1982r.

W latach następnych organizacje i patronat nad maratonem przyjęła "Panorama Leszczyńska". Coraz większą popularnością cieszy się rywalizacja sportowa podczas zawodów pływackich pn. "Wpław przez Jezioro Krzyckie". Przeprowadzone były po raz pierwszy w 1983r.

 

Trasa maratonu to dystans ok. 2400m. z plaży niestrzeżonej w Krzycku Wielkim z metą przy "STANICY WOPR" w Gołanicach. Trudne warunki atmosferyczne oraz zachowanie bezpieczeństwa zawodnikom w latach następnych spowodowały skrócenie trasy do 1000m. Zmieniono również zasady udziału oraz wprowadzono 3 dystanse i kategorie wiekowe.

>Omawiając działalność sportową na jeziorze Krzyckim w Gołanicach należy wymienić inne przedsięwzięcia i imprezy:

- 1993-1995r. organizacja zawodów w pływaniu na desce z żaglem o Puchar Wójta Gminy Święciechowa;

- 2000r. to pierwsze regaty w klasie "OMEGA" o Srebrną Wstęgę Jeziora Krzyckiego.

W latach 1982-1989 tradycyjnie z okazji Święta 22 lipca przeprowadzono zawody pływackie na dystansie 50m sposobem dowolnym (dla przykładu w 1984r. w zawodach udział wzięło 72 zawodników i zawodniczek).

Ponad to należy dodać, że od kilku lat przy współpracy drużyny WOPR z Nowego Dębca na Jeziorze Wonieskim przeprowadzany jest maraton pływacki.

Zawody pływackie w różnych konkurencjach, kategoriach, dystansach oraz nazwie, np. "Pływackie Mistrzostwa Miasta Kościana" i inne przeprowadzane były na pływalniach odkrytych w Górze, Wschowie, Lesznie, Gostyniu i Kościanie. Obecnie w większości organizacje zawodów pływackich przyjęły sekcje i kluby pływackie oraz gestorzy obiektów sportowych. Ratownicy WOPR zabezpieczają je pod względem ratowniczym.

W okresie 40 lecia ustanowiono i wydano własne wyróżnienia i to:<

- odznakę "ZA ZASŁUGI DLA LESZCZYŃSKIEGO WOPR";

- medal "25 LAT LESZCZYŃSKIEGO WOPR";

- odznakę "ZASŁUŻONY DLA WOPR ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ"

- medal okolicznościowy "Z OKAZJI 40 LECIA WOPR NA ZIEMI LESZCZYŃSKIEJ"

Na wniosek kapituły wyróżnień działającej przy ZW WOPR i ZR WOPR wystąpiono do instytucji, resortów, organizacji społecznych o przyznanie medali, odznak itp. wyróżnień, które po przyznaniu wręczono działaczom podczas oficjalnych uroczystości ratowniczych WOPR.                                                                                                     Każdy ze Zjazdów (Wojewódzkiego) Rejonowego WOPR stanowią okazję do wyróżnienia tych działaczy, ratowników, sympatyków, którzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewienia idei ratownictwa wodnego, podniesienia na wyższy poziom stanu bezpieczeństwa nad i na wodzie.

 

- Medalem WOPR "ZA ZASŁUGI" wyróżniono;

  • Przedsiębiorstwo PROFILOPLAST z Wilkowic
  • Urząd Gminy w Przemęcie,
  • Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
  • Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej
  • Urząd Gminy w Kościanie

Okolicznościowym Medalem "100 LAT RATOWNICTWA WODNEGO W POLSCE" wyróżniono:

- Urząd Gminy w Święciechowie

- Urząd Gminy w Krzemieniewie

Zarząd Główny LOK uchwałą z dnia 16.11.1999r. wyróżnił Rejonowy WOPR z/s w Lesznie: Medalem

"ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU".

 

 

W latach 1974-1991 był widoczny nasz udział w konkursie "RATUJMY TONĄCYCH", którego celem było m.in. dokonanie oceny działalności szkoleniowej i sportowej, realizacji zamierzeń statutowych, udziału w imprezach sportowych. Przy ocenie poszczególnych Drużyn WOPR brano pod uwagę ilość przepracowanych godzin na dyżurach i patrolach, przyjęcie egzaminów na powszechną kartę pływacką, ilość godzin społecznie przeprowadzonych przy budowie obiektów, hangarów dla potrzeb WOPR, ilość organizowanych lub zabezpieczanych imprez sportowych jak i publikacji prasowych o Drużynie. Duży wpływ na ocenę miała liczba utonięć i liczba uratowanych osób na zabezpieczanym akwenie.

Konkurs prowadzony był w dwóch etapach:

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu ogólnokrajowym.

Z posiadanych danych wynika, że najlepsze wyniki i najwyższe oceny otrzymały Drużyna przy "STANICY WOPR" w Gołanicach i tak:

W 1978r. zajęła III miejsce w ocenie ogólnopolskiej, ponadto 11-krotnie otrzymała tytuł "WZOROWA DRUŻYNA WOPR" wraz z nagrodami pieniężnymi przeznaczonymi na zakup sprzętu ratowniczego (nagroda zespołowa).

Szeroki był udział w konkursie Drużyn WOPR przy:

- OSiR w Lginiu - kierownik Winter Horst

- PZW "WODNIK" w Pawłowicach - kierownik Dariusz Orzechowski

- Klubie "RELAKS" w Rawiczu - kierownik Wiesław Górny

- Urzędzie Gminy Przemęt w Perkowie - kier. Krzysztof Jędrzechowski

- OSiR w Dębcu Nowym - kierownik Piotr Ratajczak

- Posterunku MO w Boszkowie - kierownik Leszek Wodzyński.

W 1991 roku organizację konkursu na szczeblu centralnym z powodu braku środków finansowych na powyższy cel - zaniechano. W zakończeniu "informacji" pragnę przedstawić niektóre dane statystyczne - szacunkowe, opracowanych na podstawie posiadanych dokumentów z minionych okresów, obrazującą naszą działalność, a w szczególności szkoleniową.

Zgodnie ze Statutem jesteśmy zobowiązani do organizacji kursów na stopnie i uprawnienia ratownicze. Można przyjąć, że w okresie 1997-2011 przeprowadzono:

- około 128 kursów na stp. "Młodszy Ratownik WOPR", 2013 absolwentów uzyskało wymieniony stopień;

- około 61 kursów na stp. "Ratownik WOPR", 824 absolwentów uzyskało wymieniony stopień;

- w omawianym okresie nadano 16 stopni "Starszego Ratownika WOPR" tj. po napisaniu pracy dyplomowej - natomiast po ukończeniu szkolenia centralnego w Tamie k/Rajgrodu stopień "Starszego Ratownika WOPR" uzyskały 4 osoby;

- prowadzone jest szkolenie "podstawowe WOPR" i traktować je należy jako pierwszy krok w kierunku na uzyskanie stopni i uprawnień - kursy prowadzone są w Drużynach WOPR;

- organizowana była nauka pływania podstawowego i tak dla przykładu w latach 1986-1990 w kursach w okresie letnim uczestniczyło 236 dzieci i młodzieży koloni - rezultaty nie są znane, w celu usprawnienia cyklu szkolenia wydana została kaseta video pt. "20 lekcji nauki pływania";

- około 26 kursów "metodyki nauczania pływania podstawowego" po ukończeniu których około 378 absolwentom umożliwiono przyjmowanie egzaminów na karty pływackie - kursy prowadzono do 1997r.

Wśród wielu uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, a niezbędnych do przyjęcia na kursy wyższego stopnia jest m.in. patent "Sternika Motorowodnego".

 

 

Organizację tego rodzaju kursów w Wojewódzkim WOPR w Lesznie rozpoczęto w 1978r. na Jeziorze Dominickim w Boszkowie. Obecnie zajęcia prowadzone są na Jeziorze Krzyckim w Gołanicach. Od tego roku do chwili obecnej przeprowadzono ok. 44 kursy - 1117 absolwentów uzyskało omawiany stopień.

Rejonowe WOPR w Lesznie jest organizatorem nie tylko kursów na stopnie ratownicze ale i różnych innych specjalistycznych szkoleń w zależności od potrzeb i zapotrzebowania w danym sezonie.

Dla przykładu kurs KPP, AED, itp

Inną formą działalności jest organizowanie punktów i wydawanie powszechnych kart pływackich i specjalnych kart pływackich, tzw. "Żółtych czepków". Rozporządzenie Rady Ministrów z 1997r. zniosły obowiązek posiadania kart i tym samym znacznie spadło zainteresowanie kartą pływacką. Mimo to podam, że corocznie organizujemy ok. 40 punktów egzaminowania, które w wyniku przeprowadzonych egzaminów wydały:

- kart pływackich - dla 4702 osób

- ulgowych kart pływackich - dla 2570 osób (dzieci i młodzieży) oraz corocznie powoływano 10 komisji egzaminacyjnych na "żółty czepek" i prawo jego posiadania przyznano 385 absolwentom. Zgodnie z Instrukcją Szkoleniową posiadanie odpowiedniej karty pływackiej jest jednym z warunków przyjęcia na kursy ratownicze.

 

Od kilku lat w miesiącu czerwcu przed sezonem letnim w Rejonowej Stanicy WOPR w Gołanicach prowadzimy nieodpłatnie 2 szkolenia z PPP dla ratowników i osób zainteresowanych z poza organizacji WOPR.

W zakładach pracy, podczas okresowych szkoleń BHP i specjalistycznych szkoleń z PPP na terenie działania R-WOPR przeszkalamy średnio rocznie około 3500 osób.

W samym Ośrodku Kolonijnym TPD-Jelenia Góra w Brennie w sezonie letnim szkolimy co rocznie około 1000 uczestników koloni. Na przestrzeni lat 2007-2010 przeprowadziliśmy 6 godzinne szkolenia z ratownictwa wodnego i PPP w klasach szkół podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich technicznych i liceach ogólnokształcących terenu miasta Leszna łącznie dla około 2000 uczni.

Decyzją Zarządu Głównego WOPR w Warszawie, każdy członek organizacji winien w ciągu roku przepracować 20 godzin czuwając nad bezpieczeństwem nad i na wodzie, ponadto każdy absolwent kursu na stopień "Młodszy Ratownik WOPR" winien odbyć 100 godzinny staż kandydacki (społecznie). Średnio w ciągu roku członkowie Drużyn WOPR na kąpieliskach, pływalniach i w czasie patroli oraz stażyści przepracowują społecznie ok. 12800 godzin tj. średnio 32 godziny na jednego członka WOPR. Rejonowy WOPR z/s w Lesznie zrzesza 400 członków oraz DrużynyWOPR.                                                                                                                                                                                  Na terenie Rejonowego WOPR z/s w Lesznie działają i realizują zadania statutowe:

- "STANICA WOPR" w Górznie kierowana obecnie przez Daniela Orzełka

- "Woprówka" w Perkowie kierowana przez Krzysztofa Jędrzychowskiego

- "Woprówka" w Cichowie kierowana przez Artura Nowaka

- "STANICA WOPR" w Nowym Dębcu kierowana przez Grzegorza Stanisławiaka

- oraz 10 "Drużyn WOPR" zabezpieczających akweny i pływalnie.

Są to;

DRUŻYNA WOPR przy Rejonowej Stanicy WOPR w Gołanicach

DRUŻYNA WOPR przy Kościańskim Klubie Żeglarskim w Nowym Dębcu

DRUŻYNA WOPR przy UG-Przemęt w Perkowie

DRUŻYNA WOPR przy Jacht Club Hangar we Wieleniu

Srodowiskowa DRUŻYNA WOPR w Olejnicy

Srodowiskowa DRUŻYNA WOPR w Osłoninie

2 Środowiskowe DRUŻYNY WOPR w Boszkowie

DRUŻYNY WOPR przy Stanicy WOPR W Nowym Dębcu

DRUŻYNA WOPR  przy Krytej Pływalni "NA FALI" w Gostyniu oraz na plaży głównej w Cichowie

 

 

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z działalności Drużyn WOPR należy przyjąć, że woprowcy przeprowadzają rocznie ok. 50 akcji i znacznie więcej interwencji. w wielu przypadkach ratując życie. Z przeprowadzonych przez Wojewódzkie a obecnie Rejonowe WOPR w Lesznie analiz nieszczęśliwych wypadków utonięć wynika, że średnio co roku w różnych okolicznościach tonie 7 osób. Największą ilość utonięć zanotowano w 1991r. - 13 wypadków a najmniej w 1996r. - 2 wypadki utonięć. Od kilkunastu lat nie zanotowaliśmy utonięć w miejscach strzeżonych.

Na terenie działania Rejonowego WOPR każdego roku przed sezonem letnim, zostają powołane 2 komisje w składzie 3 - osobowym, które to dokonują komisyjnego odbioru i dopuszczenia do eksploatacji kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego a obecnie również "miejsc wykorzystywanych do kąpieli".

Na dzień dzisiejszy jest to;

Około 18 miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 7 wypożyczalni i 2 kąpieliska oraz 5 pływalni krytych i 2 pływalnie odkryte.

Nadal jak co roku zabezpieczamy imprezy masowe organizowane nad wodami i nie tylko. Trudno tu wymienić wszystkie ale są to rożnego rodzaju festyny, imprezy okolicznościowe, pokazy i ćwiczenia ratownictwa, pogadanki w szkołach, obozach harcerskich i szkolnych biwakach. Jesteśmy podczas regat żeglarskich, spływów kajakowych, nauki pływania i zawodów pływackich. Organizujemy szkolenia w szkołach, zakładach pracy, środowiskach z PPP i ratownictwa wodnego. Bierzemy udział w patrolach wodnych służb mundurowych. Nasza działalność jest eksponowana na stronie internetowej www. wopr.leszno.pl

Obchody "40 Lecia Działalności WOPR na Ziemi Leszczyńskiej" będą tradycyjnie okazją do wręczenia okolicznościowych dyplomów, szeregu wyróżnień odznakami organizacyjnymi, resortowymi o które wnioskował lub przyznał na wniosek Kapituły Wyróżnień Zarząd Rejonowego WOPR z/s w Lesznie. Gratuluję i dziękuję za dotychczasową współpracę bez względu na okoliczności, odmienność zdań jednak zawsze w myśl hasła: "ŻYCIE LUDZKIE BEZCENNĄ WARTOŚCIĄ"

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

PREZES REJONOWEGO WOPR z/s. w LESZNIE - DARIUSZ ORZECHOWSKI

Leszno 01.10.2011r.